THE EXECUTIVE : Elite

รหัสสินค้า : SE-04

ค่าสมาชิกรายปี 240,000 บาท

บัตรแห่งเอกสิทธิ์ รถรับ-ส่ง สนามบินสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง เดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว ภายใน 1 ปี สมาชิก

จำนวนสมาชิก 5 ท่าน

ให้บริการด้วยรถ Alphard

Complimentary Limousine สำหรับ SG/HK/JAPAN จำนวน 5 เที่ยว

จำนวน
240,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 4,535