The Executive : Platinum

รหัสสินค้า : SE-03

ค่าสมาชิกรายปี 120,000 บาท

บัตรแห่งเอกสิทธิ์ รถรับ-ส่ง สนามบินสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง เดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว ภายใน 1 ปี สมาชิก

จำนวนสมาชิก 2 ท่าน

ให้บริการด้วยรถ Alphard หรือ Hyundai H1

Complimentary Limousine สำหรับ SG/HK/JAPAN จำนวน 2 เที่ยว

จำนวน
120,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 4,539