The Executive : Blue Diamond

รหัสสินค้า : SE-02

ค่าสมาชิกรายปี 60,000 บาท

บัตรแห่งเอกสิทธิ์ รถรับ-ส่ง สนามบินสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง เดินทางได้ 150 เที่ยว ภายใน 1 ปี สมาชิก

ให้บริการด้วยรถ Fortuner หรือ Camry

สิทธิ์ upgrade ประเภทรถเป็น Alphard หรือ Hyundai H1 จำนวน 10 เที่ยว

จำนวน
60,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 4,537