THE EXECUTIVE : Silver

รหัสสินค้า : SE-01

ค่าสมาชิกรายปี 30,000 บาท

บัตรแห่งเอกสิทธิ์ รถรับ-ส่ง สนามบินสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง เดินทางได้ 60 เที่ยว ภายใน 1 ปี สมาชิก

ให้บริการด้วยรถ Fortuner หรือ Camry

สิทธิ์ upgrade ประเภทรถเป็น Alphard หรือ Hyundai H1 จำนวน 5 เที่ยว

จำนวน
30,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 4,539